077 – 8200 230 informatie@lbwvenlo.nl

Bewindvoering

Als iemand (tijdelijke) niet in staat is om het eigen vermogen te beheren, kan een bewindvoerder hulp bieden. Een bewindvoerder kan structuur aanbrengen in het inkomsten en uitgaven beeld van mensen.  Daarnaast regelt de bewindvoerder niet problematische schuld.

Bij problematische schulden helpt de bewindvoerder eerst het financiële plaatje te stabiliseren waar mogelijk en daarna kan de bewindvoerder de cliënt(e)(n) doorverwijzen/aanmelden bij een schuldhulpverlenende instantie. Meestal de kredietbank of de gemeente.


Voor wie

Voor wie

Het kan voor iedereen voor korte of langere tijd nodig zijn. 

Vaak gaat het om mensen die het moeilijk vinden om met de financiën om te gaan. Er kan ook sprake zijn van psychiatrische problematiek, of verslavingsproblematiek.


De bewindvoerder

Een bewindvoerder kan iemand uit de directe omgeving van de persoon zijn, maar ook een instelling. De aanvraag voor bewindvoering moet worden ingediend bij de kantonrechter.

Wat doet een bewindvoerder?

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan. Hij beslist ook over de financiële rechten (zoals het loon) en bezittingen (bijvoorbeeld het huis) van degene die onder bewind gesteld is. Aan het einde van elk jaar legt de bewindvoerder verantwoording aan de kantonrechter.

Meer leren over bewindvoering?

Stuur ons een mail

Venlo

Parlevinkerweg 1

5928 NV Venlo

PB 8558, 5970 AB Grubbenvorst

077 - 8200 230

informatie@lbwvenlo.nl

Lelystad

Postbus 172
8200 AD Lelystad
Whatsapp 06 – 5230 3191
T: 085 - 0800 4013
Tel. spreekuur: 10u-12:30u
Informatie@lbwlelystad.nl

Direct inloggen Mijn Onview

Wilt u direct inloggen bij Onview.nl dan kan dat door hier te klikken!